Geen uitlevering van anti-fascisten

De achtergrond van de dreigende uitlevering zijn onderzoeken naar verschillende antifascisten die ervan worden beschuldigd betrokken te zijn geweest bij botsingen met neonazi’s in Boedapest in februari 2023. De zogenaamde “Dag van de Eer”, een grote internationale bijeenkomst van neonazi’s, vindt daar elk jaar plaats. Het evenement dient als een historisch-revisionistische herdenking van een ontsnappingspoging van SS-troepen en Wehrmachtsoldaten kort voor de bevrijding van Boedapest door het Rode Leger.

Maja werd in december 2023 gearresteerd in het kader van dit onderzoek en zit momenteel in voorarrest. Na een uitleveringsverzoek van de Hongaarse justitiële autoriteiten werd een procedure gestart bij het Hof van Beroep in Berlijn, waar in de komende weken een beslissing over de uitlevering wordt verwacht. Tegelijkertijd heeft Gabriele huisarrest in Milaan in afwachting van een besluit over zijn uitlevering. Ondertussen zijn de autoriteiten op zoek naar minstens twaalf andere jongeren die hetzelfde scenario tegemoet kunnen zien.

Geen eerlijk proces

Zelfs het EU-parlement beschouwt Hongarije niet langer als een volwaardige democratie, maar als een “electorale autocratie” die de overeengekomen fundamentele waarden systematisch en opzettelijk ondermijnt, de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid op grote schaal beperkt, democratische controleorganen uitschakelt en politieke tegenstanders criminaliseert. In 2022 bevroor de EU miljarden aan betalingen aan Hongarije omdat het land zich niet hield aan de afgesproken hervormingen van de rechtsstaat. Veel Europarlementariërs roepen ook op om de Hongaarse premier Viktor Orbán zijn stemrecht in de Raad te ontnemen, omdat Hongarije ondanks recente hervormingen niet voldoet aan de Europese standaarden als het gaat om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Zowel Amnesty International als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben de toenemende beperking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Hongarije bekritiseerd. De rechts-populistische Hongaarse regering onder Viktor Orbán heeft herhaaldelijk impopulaire rechters en openbare aanklagers geïntimideerd met disciplinaire maatregelen en schorsingen. Een voorbeeld van de politieke eenzijdigheid van het land is de gratieverlening aan een veroordeelde rechtse terrorist door de Hongaarse president vorig jaar. Zelfs de organisatoren van het neonazi-evenement “Dag van de Eer” worden financieel gesteund door de regering met fondsen voor toerisme-promotie.

Reporters Zonder Grenzen bekritiseert ook een medialandschap onder controle van de overheid. Na de invoering van een nieuwe mediawet in 2010 werden grote delen van het televisie- en radiolandschap gecentraliseerd. Een door de overheid aangestelde media-autoriteit die kort daarna werd opgericht, maakt het mogelijk om de media te controleren en te bestraffen. Als gevolg hiervan is kritische en onderzoeksjournalistiek vrijwel onbestaande in Hongarije en herhalen de grote dagbladen en tv-stations slechts de verhalen van de staat. Door het gebrek aan onafhankelijkheid en door staatscontrole heeft de verslaggeving een sterk rechts-conservatieve inslag.

Gezien bovengenoemde feiten en de politieke situatie in Hongarije moeten we aannemen dat de betrokken antifascisten in geval van uitlevering geen onafhankelijk proces kunnen verwachten.

Buitensporige straffen en onmenselijke gevangenisomstandigheden

Al in februari 2023 werden twee antifascisten in Boedapest opgesloten als gevolg van hetzelfde onderzoek. Nu worden ze vanaf eind januari 2024 in Hongarije berecht. In het geval van de gevangen Italiaanse antifascist Ilaria eist het Openbaar Ministerie momenteel een gevangenisstraf van maximaal 16 jaar. Als Maja of andere antifascisten worden uitgeleverd, riskeren ze een gevangenisstraf van maximaal 24 jaar en voorlopige hechtenis, die bijna onbeperkt kan worden verlengd. De verwachte gevangenisstraffen zijn dus vele malen hoger dan in Duitsland, met onmenselijke hechtenisomstandigheden. Mensenrechtenorganisaties zoals het Helsinki Comité voor de Mensenrechten hebben in het verleden al de aandacht gevestigd op de rampzalige omstandigheden in Hongaarse gevangenissen.

Ilaria, een antifascist die al in Hongarije gevangen zit, rapporteerde ook onmenselijke omstandigheden en pesterijen. De eerste zes maanden mocht Ilaria alleen communiceren met haar advocaat en had ze geen contact met familieleden. In een brief van 18 pagina’s maakt ze melding van 23 uur opsluiting per dag in een cel van slechts 3,5 vierkante meter, ondervragingen zonder advocaat of tolk, ondervoeding en rampzalige hygiënische omstandigheden. Naast onvoldoende ventilatie in de zomer en kou in de winter, worden de cellen geteisterd door muizen, kakkerlakken en bedwantsen.

Als uitlevering wordt toegestaan, kunnen Maja, Gabriele en alle andere betrokkenen een gevangenisstraf met twee cijfers en onmenselijke omstandigheden tegemoet zien en een voorarrest meer dan 1000 kilometer verwijderd van familie en vrienden.

Vooroordelen tegen de beschuldigden

Het onderzoek van de Hongaarse autoriteiten naar de beschuldigde antifascisten ging vanaf het begin gepaard met berichtgeving in de media van grote Hongaarse dagbladen, waarin de deelnemers aan de manifestaties rond de “Dag van de Eer” werden afgeschilderd als eenvoudige toeristen en de beschuldigden als brute geweldplegers.

Terwijl in Italië de zaak van de gevangen antifasciste Ilaria veel kritische publiciteit heeft gekregen, is in Duitsland de eenzijdige berichtgeving van de Hongaarse media over het procescomplex tot nu toe niet onder de loep genomen en in sommige gevallen woordelijk overgenomen.

Naast het overnemen van rechtse narratieven vond er ook een massale voorveroordeling van de beklaagden plaats. In interviews benadrukten vertegenwoordigers van de Duitse veiligheidsdiensten ook herhaaldelijk de vermeende gevaarlijkheid van de jonge antifascisten.

Dit alles gebeurt in een tijd waarin fascisten in heel Europa terrein winnen, waarin een fascistische partij binnenkort weer met een meerderheid in het parlement zou kunnen komen in Duitsland en zich organiseert met goed verbonden neonazi’s om de deportatie van grote delen van de bevolking te plannen. We moeten ons opnieuw realiseren hoe belangrijk antifascisme in onze samenleving zou moeten zijn. Het op deze manier criminaliseren van antifascisten tegen de achtergrond van een groeiend nieuw rechts, waarvan de inhoud steeds aanvaardbaarder wordt gemaakt, verdoezelt de werkelijke dreiging voor de samenleving.

Daarom eisen wij:

Een duidelijke afwijzing van de uitlevering van de beschuldigden aan Hongarije – of ze nu uit Duitsland of Italië komen!

De onmiddellijke terugkeer van degenen die daar vastzitten naar hun eigen land!

De kans op een eerlijk proces voor alle betrokkenen!

Wij zijn allemaal LinX